Στη χώρα του τοτώρα

Στη χώρα του τοτώρα- Θέατρο για ανάηλικους θεατές, Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις Πατάκη, 2010

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το μουσικό σημείο ως φορέας νοήματος και σημασίας στο θέατρο και στο θέατρο για ανήλικους θεατές