Βασίλης
Πανόπουλος

Σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα με ένα ποίημά μου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Και κυρίως
την Αγωνία
Παρά το στερητικό της
να προσεχθεί

Αιχμηρή

Εκεί στη συμβολή
Ματαίωσης και Συνάντησης