Δώδεκα διηγήματα

Δώδεκα διηγήματα, Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις Ε.ΚΙ.ΤΕ.Π., 1985

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τις μπογιές σας «εν αποθέσει»