Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σχολείο, Πρωτοβάθμια –Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Εκδόσεις Ατραπός, 2004 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Μουσικές εκδηλώσεις – Προτάσεις εφαρμογής