Η παιδαγωγική του θεάτρου

Πάμμουσος Παιδαγωγία – Η Παιδαγωγική του Θεάτρου, Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις Ταξιδευτής, 2014

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Οι σκηνικές οδηγίες και η ανάπτυξη του μουσικού σημείου