Διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας…

Η δημοκρατική αγωγή: Διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας…, Συλλογικός τόμος, Εκδόσεις Γρηγόρη, 2015

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Το δημοκρατικό παράδοξο της νεοτερικότητας: λιγότερο πολίτης, περισσότερο χρήστης